Heb ik een Informatieplicht – energiebesparingsplicht?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke van de 62 energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Check via de volgende link of u naast de Zorgplicht ook dient te voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing.

www.infographics.rvo.nl/informatieplicht/#