Informatieplicht

Verbruikt u meer als 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 gas per jaar dan bent u Informatieplichtig, deze rapportage had al aangeleverd moeten zijn vóór 01 juli 2019. Hier is kortdurend uitstel in gegeven. Het E-loket blijft dus de komende tijd nog gewoon open, voor het indienen van de rapportages.

Verbruikt u minder als 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 gas, dan bent u Zorg plichtig. Dit wil zeggen dat elk bedrijf in Nederland de verplichting heeft, zorg te dragen aan een beter milieu.

De specialist zal rapport opmaken en uit de lijst Erkende Maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid zaken voortvloeien waarbij hulp voor u van essentieel belang is. Geen zorg; onze specialist neemt u alle zaken uit handen en zorgt voor advies op maat inclusief een nadere invulling. Tot slot ontvangt u onze certificering met een geldigheid voor de duur van vier jaar. Ook zijn we vier jaar lang uw aanspreekpunt op het gebied van wet- en regelgeving en verduurzaming. Mocht er een nieuwe wetswijziging worden doorgevoerd, en deze is binnen uw branche/sector relevant voor uw bedrijfsvoering, dan stellen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte.

In het geval u ook Erkende Maatregelen dient te treffen en deze door u zijn geïmplementeerd ontvangt u tevens het aanvullende certificaat Erkende Maatregelen. Beide certificaten zijn ook handig in het geval er een handhaver van de Gemeente bij u langskomt.

Doordat wij als intermediair optreden bij de RVO is een eigen E-herkenning niet noodzakelijk. Wij voeren de rapportage voor u in bij het E-Loket. Ter informatie, leest u hier alvast een beknopte toelichting over onze eerste werkzaamheden.

Traject Stappenplan

Het traject is een manier om de bedrijven voor te bereiden op de energietransitie die we met alle bedrijven voor elkaar dienen te krijgen. Nederland heeft bepaalde richtlijnen uiteen gezet in het Klimaatakkoord en als gevolg daarvan zijn er, en komen er, de komende tijd een hoop nieuwe wet-en regelgevingen voor bedrijven betreft milieuzaken en verplichte verduurzaming. In 4 jaar tijd begeleiden en ondersteunen we de bedrijven hierin. Wij zijn dan ook het eerste aanspreekpunt bij controles en handhaving van de gemeente of omgevingsdienst en brengen u op de hoogte bij nieuwe wet-en regelgevingen waar u bedrijf aan dient te voldoen.

Ook bieden wij ondersteuning in de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Doordat wij samen werken met zogenaamde ESCo partners kunt u in feite de maatregelen uitvoeren met gesloten portemonnee. Deze partners bieden een financiering aan waarbij de terugbetaling gelijk gesteld gaat worden met het bedrag wat er bespaart gaat worden. Op deze manier vergt de uitvoering geen investering vooraf. Ook verzorgen we verschillende certificeringen en onderzoeken (informatieplicht, energielabel, co2 prestatieladder etc), ook hiervan brengen wij u t.z.t. op de hoogte van de aanpak hiervan. U bent uiteraard vrij om wel/niet gebruik te maken van onze mogelijkheden voor de uitvoering van de maatregelen.

Stappenplan Duurzaamheid

1. Pandscan op locatie

Tijdens het bezoek op locatie houd de medewerker een introductiegesprek, waarbij we wat algemene uitleg over het traject geven. Aansluitend volgt de pandscan waarbij we kijken naar de gebouwschil: ventilatie, verlichting, verwarming en isolatie. Ook kijken we naar de (eventueel aanwezige) processen en faciliteiten. Er gaat gekeken worden naar de maatregelen die al genomen zijn, en nog genomen dienen te worden.

2. Rapportage EML

Het rapport Erkende Maatregelen Lijst volgens het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer zal vervolgens opgemaakt worden aan de hand van onze bevindingen op locatie. In dit rapport wordt nauwkeurig beschreven welke maatregelen nog niet zijn uitgevoerd, en welke maatregelen nog uitgevoerd dienen te worden op korte- en lange termijn. We houden hierbij rekening met de economische en technische randvoorwaarden per maatregelen. Ook kijken we tijdens het inplannen naar de natuurlijke en zelfstandige momenten.

3. Plan van Aanpak Uitvoering maatregelen

Uit de rapportage zullen naar alle waarschijnlijkheid zaken voortkomen die we op korte termijn samen kunnen gaan oppakken. Denk hierbij aan isolatie, warmtepompen, pv systemen, wko-installaties of led verlichting. Wij brengen u in contact met onze specialisten hierin, en zij gaan aan de slag met een maatwerk offerte waarbij u verschillende structuren aangeboden krijgt om de maatregelen uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan een ESCo regeling, waarbij u de maatregelen met een gesloten portemonnee kunt laten uitvoeren.

4. Subsidiehulp

Ondernemers zien vaak door de bomen het bos niet meer bij het aanvragen van subsidies. Waar heb ik recht op, en welke subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van maatregelen? Wij zoeken het voor u uit. Door onze korte lijnen met instanties zoals de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) kunnen wij als intermediair zijnde uit uw naam een bepaalde subsidie aanvragen. Doordat wij al jarenlang bezig zijn met subsidie-aanvragen weten wij precies wanneer en op welke tijd we de meeste kans krijgen een subsidie of een fiscale aftrekpost toegekend krijgen, denk hierbij aan: EIA, KIA, VAMIL, MIA en SDE++.
Ook bij de opening van nieuwe subsidies (zoals de SDE++ in november 2020) staan wij vooraan in de rij.

5. Factuurcontrole

Door onze ruime ervaring in energiemanagement zijn we in staat om met terugwerkende kracht, tot zelfs 5 jaar terug teveel betaalde energiebelastingen terug te vorderen. Denk hierbij aan dubbel betaalde overheidsheffingen, aansluitingen sommatie of heffingskortingen. Wij controleren uw nota op fouten vanuit uw netbeheerder of energiemaatschappij en vorderen de teveel betaalde belastingen terug. Bij 7 van de 10 bedrijven hebben we fouten kunnen ontdekken in de facturen/jaarnota.

6. Certificering Duurzaamheid uitvoering maatregelen

Bij het uitvoeren van de erkende maatregelen ontvangt u van ons het certificaat Duurzaamheid met een geldigheid van 4 jaren. Hiermee kunt u aantonen dat u als bedrijf zijnde bezig bent met de verduurzaming, en dit dient natuurlijk als een uitstekend visitekaartje voor uw klanten en partnerbedrijven. Ook kunt u hiermee aantonen bij de bevoegde instanties (gemeente, omgevingsdienst) dat u bezig bent met de verduurzaming waarmee, in combinatie van de samenwerking met onze organisatie, een verdere bedrijfscontrole vaak achterwege blijft.

Ook na het afronden van stap 6 blijven we de komende 4 jaar uw eerste aanspreekpunt op het gebied van wet- en regelgeving en milieu/duurzaamheid. Wij houden u continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en mochten er nieuwe wetswijzigingen worden doorgevoerd krijgt u van ons direct een melding. Zo weet u altijd gelijk waar u aan toe bent.