Warmte terugwin-systemen

Er zijn de afgelopen jaar tal van mogelijkheden bedacht voor ventilatie, en warmte hergebruiken. Bij MKB Milieubeheer maken wij gebruik van een partner in de WTW units.

Ventileren betekent een gezond binnenklimaat creëren waarbij schadelijke stoffen in de binnenlucht afgevoerd en schone lucht aangevoerd wordt. Er is een ruime keuze in ventilatiesystemen waarbij een WTW unit een uitstekende optie is. Niet alleen wordt het binnenklimaat geoptimaliseerd, maar de WTW unit levert jaarlijks geld op door energiebesparing.

Wat is een WTW unit?

Een WTW unit is een ventilator waarbij vervuilde lucht afgevoerd wordt en schone lucht aangevoerd wordt waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Op een centraal geplaatste ventilatie box worden ventilatiekanalen aangesloten die lucht aan en af kunnen voeren. Het mechanische systeem voert schone lucht aan, die eerst door een WTW filter gaat, waardoor kleine stofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden. Hierna vindt de verdeling via de aangesloten ventilatiebuizen plaats. Omgekeerd wordt verbruikte en vervuilde lucht door hetzelfde ventilatiesysteem afgevoerd. Tijdens de afvoer van de vervuilde warme binnenlucht wordt de warmte afgegeven aan de binnenstromende koele lucht. De lucht wordt via de warmtewisselaar aan- en afgevoerd waardoor de warmte kan worden doorgegeven. Omdat er hierdoor minder opwarming nodig is van de schone binnenstromende lucht, kunt u ook op uw energiekosten besparen.

Waarom ventileren met een WTW unit?

Ventilatie levert vele voordelen voor de gezondheid op. De lucht om ons heen zit immers vol bacteriën, chemische stoffen, fijn-stofdeeltjes en nog veel meer. Deze vervuilde stoffen kunnen voor gezondheidsklachten, astma en andere ademhalingsproblemen zorgen. Daarnaast kan een niet geventileerde ruimte hoofdpijn en moeheid veroorzaken en daardoor de productiviteit verminderen. De plaatsing van een mechanisch ventilatiesysteem regelt de aan- en afvoer van lucht en kan al deze klachten verminderen en in veel gevallen zelfs compleet verhelpen.

Het voordeel van een WTW unit tegenover een gewone mechanische ventilatie box is dat een WTW unit ook mechanisch verse lucht aanvoert, terwijl dit bij een mechanische ventilator via natuurlijke ventilatie plaatsvindt. Een ander voordeel is dat de WTW unit de warmte in de ruimte behoudt door gebruik te maken van warmteterugwinning. Een aantal belangrijke voordelen dus om te kiezen voor WTW balansventilatie.

Geld besparen met WTW ventilatie

Helaas wordt er vaak vanuit gegaan dat ventileren geld kost. Dit is voor alle mechanische ventilatiesystemen een fabel. Door schone droge lucht de ruimte in te trekken kan de ruimte sneller en goedkoper verwarmd worden. Het verwarmen van droge lucht kost namelijk minder moeite dan het verwarmen van vochtige lucht. Bij een WTW unit wordt daarnaast ook op kosten bespaard doordat de warmte van de afgevoerde lucht wordt afgegeven aan de binnenstromende lucht.Ook bij dit product zijn er verschillende mogelijkheden tot de afkoop hiervan. Dit kan in een keer, maar ook bijvoorbeeld in maandelijkse betalingen. Alles om een zo groot mogelijk publiek aan te trekken, en zoveel mogelijk mensen te kunnen laten meehelpen aan de c02 reductie!Door de steeds veranderende wetswijzigingen betreft subsidies en aftrekposten ziet men vaak door de bomen het bos niet meer. Geen nood, wij nemen u aan de hand mee en maken stapsgewijs de fiscale aspecten inzichtelijk voor u. Of het nu voor uw eigen huis is, of voor op de zaak, laat niet onbewust geld liggen door geen gebruik te maken van de subsidies, die die overheid hiervoor in het leven heeft geroepen!